Oferta

Od dziecka jestem związany z budownictwem, za sprawą ojca szanuję pracę ludzkich rąk na równi z lotnością i finezją tworzenia moich kolegów. Cał życie zawodowe jestem związany z architekturą i budownictwem zarówno od strony projektowej jak i wykonawczej.

Jestem entuzjastą "zdrowego" budownictwa, pasjonatem technicznej strony architektury z zamiłowaniem do trudnych detali, nietypowych rozwiązań czy nowych technologii. Posiadam naturalną zdolnością do rozwiązywania i rozkładania na elementy pierwsze tego, czego teoretycznie nie da się wykonać, a co stanowi o końcowym odbiorze budynku. Wychodzę z założenia, że architekt ma za zadanie sprawić by klient otrzymał swoje marzenia, bo wtedy projektuje z pasją, a całą techniczną stronę, która odbiera radość tworzenia powinni oagrnąć tacy ludzie jak ja. Lubiący tę drugą stronę architektury.

Główne zakresy, w których mogę pomóc podaję poniżej:

Analiza

 • Tworzenie koncepcji funkcjonalno - przestrzennych.

 • Analizy ergonomiczne.

 • Doradztwo techniczne ze zwróceniem szczególnej uwagi na infrastrukturę techniczną budynku pod kątem optymalizacji kosztów.

 • Doradztwo funkcjonalne oraz materiałowe.

 • Konsultacje architektoniczne

Sucha zabudowa

 • Dobezpieczenia p.poż.,

 • Detale konstrukcyjne czy indywidualne kompensatory ugięć.

 • Doradztwo z zakresu systemów suchej zabudowy w oparciu o przeznaczenie budynku tak pod kątem p.poż. jak i normatywnych wymogów akustycznych.

 • Dobór materiałów ( środowiska korozyjne, wilgotność, odporność na uszkodzenia)

 • Niwelowanie pogłosu.

Eko czy Eco?

 • Materiały pozbawione LZO

 • Dyfuzja pary wodnej w przegrodach - oszczędność energii.

 • Termika budynku - detale

 • Architektura energooszczędna.

Fasady wentylowane

 • Zasada projektowania.

 • Przepisy.

 • Detale architektoniczne i konstrukcyjne.

 • Okładziny fasadowe - wady i zalety.

 • Dobór materiałów fasadowych oraz odpowiedniej podkonstrukcji.